antczak.

dobry moment na rebranding to taki, kiedy zmienia się charakter lub sytuacja rynkowa obiektu, który ten rebranding rozważa. w przypadku marki osobistej, jaką staram się budować, ewolucja brandingowa była pewnego rodzaju naturalną drogą rozwoju. wynika to ze zmiany podejścia projektowego oraz rozszerzenia mojej dotychczasowej działalności.


zobacz projekt na behance

mateusz antczak

historia

analiza sytuacji zastanej.

dotychczas marka osobista była komunikowana jedynie w przestrzeni mediów społecznościowych, w celu pośredniego promowania marki nadrzędnej – studia projektowego. istniejący system identyfikacji wizualnej opierał się wyłącznie na opracowanym logotypie, tworzonym przez pierwsze trzy litery nazwiska.

mateusz antczak
mateusz antczak

cel.

głównym celem rebrandingu było rozszerzenie oraz odświeżenie systemu identyfikacji wizualnej. w ramach procesu przewidziałem przeprojektowanie znaku identyfikacyjnego oraz zaprojektowanie strony internetowej, wzorów prezentacji i dokumentów oraz zdefiniowanie systemu typograficznego oraz kolorystycznego.

mateusz antczak moodboard opracowany na podstawie materiałów umieszonych na: pinterest

założeniem identyfikacji wizualnej było połączenie pozornie przeciwległych stylistyk w takich elementach jak: kolorystyka (czerń – biel), typografia (krój szeryfowy – krój bezszeryfowy), konstrukcja elementów (twarda geometria – odręczność). wynikało to z chęci zakomunikowania różnorodności realizacji oraz kompleksowości podejścia projektowego.

całość, mimo wprowadzonej różnorodności, powinna pozostać prosta i spójna estetycznie tak, aby głównym elementem koncentracji była przekazywana treść.

logotyp

kreacja.

na podstawie wcześniej omawianych założeń należało przyjąć, iż ewolucja logotypu będzie polegać na przedstawieniu całości mojego podpisu oraz zapisaniu go jedynie za pomocą minuskuły. podczas kreowania logotypu istotne było dla mnie zachowaniu specyficznego charakteru pisma odręcznego oraz narzędzia, jakim go wykonano. było to naturalne podkreślenie wcześniej wspomnianej „odręczności” oraz rzemieślniczego charakteru mojej działalności.

mateusz antczak
mateusz antczak
mateusz antczak

symbol

kreacja.

wraz z ewolucją identyfikacji wizualnej przyszedł moment na wyposażenie jej w symbol identyfikacyjny. znak stosowany byłby w zamian albo jako dopełnienie logotypu na danych płaszczyznach eksploatacji. jest to jednoczesne zwizualizowanie trzech filarów mojej aktualnej działalności: publikowania, występowania i projektowania.

mateusz antczak
mateusz antczak

poprzez swoją geometryczną konstrukcję znak stanowi kontrast dla omawianego wcześniej odręcznego podpisu. powstał on z połączenia trzech znaczeń symbolicznych: człowiek (projektowanie dla i z ludźmi), oko (projektowanie wizualne), gwiazdka (znak rozszerzenia podanej informacji).

mateusz antczak
mateusz antczak
mateusz antczak
mateusz antczak
mateusz antczak

typografia

i kolorystyka.

kreacja

strona internetowa.

strona internetowa jest jednym z ważniejszych miejsc ekspozycji moich realizacji oraz podejścia projektowego. prezentowane informacje podzielone są na obszary mojej działalności, dzięki czemu czytelnicy mogą skupić swoją uwagę na wybranej przez siebie części mojej pracy. treści w ramach projektu przedstawiane są w możliwie prosty i nieprzytłaczający wizualnie sposób – tak, aby to one stanowiły główną wartość.

mateusz antczak
mateusz antczak
mateusz antczak
mateusz antczak

pola działalności.

moje obecne działania zawodowe skoncentrowane są na ogólnym pojęciu projektowania komunikacji, o którym mówię, piszę i którym się zajmuję.

(głównie) zajmuję się:

  • brandingiem
  • projektowaniem graficznym
  • projektowaniem na potrzeby internetu i druku

zainteresowany współpracą? skontaktuj się ze mną